Grid List

Beszámoló

a 2017/2018. tanévben megvalósult Határtalanul programról

 

Iskolánk az elmúlt tanévben először vett részt a Határtalanul programban. A 10. A osztály tanulói a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum tizedikes humán osztályával közös programokat tervezett. Az előkészítő órák során a diákok megismerkedtek Erdély tájaival, történelmével, látnivalóival. Megbeszéltük a kirándulás részletes programját, a településről bemutatókat készítettünk. Így hangolódtunk a közös kirándulásokra.

Bővebben: Határtalanul program - beszámoló

Hordozható müon-detektor környezeti vizsgálatokhoz

Sikeresen pályáztunk hordozható müon-detektor készítésére az EMMI által meghirdetett „Út a tudományhoz” pályázat keretében. A négy diákból álló kis csoport a DE Fizika Intézetének irányításával önálló mikro-kutatásokba kezdett. Az elméleti háttér megismerése után a résztvevő tanulók: Jakab László, Nagy Sándor, Tóth Imre és Pethő Zsombor egy működő müon detektor elkészítésében vettek részt.

Bővebben: Út a tudományhoz

Mónus Béla igazgatóhelyettes úr gyászjelentése

Bővebben: Gyászjelentés

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma minden tavasszal meghívja a Tiszántúli Református Egyházkerület gyülekezeteinek konfirmandus csoportjait a Kollégium és Debrecen nevezetességeinek megtekintésére, egymással és az iskolával való ismerkedésre. Természetesen örömmel fogadjuk a református általános iskolák osztályait, csoportjait is! Az elmúlt években igen sok pozitív visszajelzést kaptunk a résztvevőktől. Örömmel tapasztaltuk azt, hogy a most lezajlott felvételi vizsgákon sok olyan tanuló jelent meg azok közül, akik az előző évi találkozókon részt vettek.

Bővebben: Konfirmandus nap a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában

Berkesi Sándor: Mindig is misszionáriusnak tartottam magam

Rendkívül meglepett a kitüntetés, hiszen az egyházzenészek nincsenek olyan rivaldafényben, mint a világi előadók – mondta el Berkesi Sándor Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának docense, a Tiszántúli Református Egyházkerület nyugalmazott zenei igazgatója, a Debreceni Református Kollégium Kántusának vezetője, gimnáziumunk egykori énektanára, akit Kossuth-díjjal tüntettek ki a nemzeti ünnepen a Parlamentben.

Bővebben: Berkesi Sándor tanár urat Kossuth-díjjal tüntették ki

 2018-ban is megrendeztük a Refi-sítábort. Tátralomnicon található Szlovákia egyik legjobb sípályája, a tőle 10 km-re fekvő Kakaslomnicon volt a szállásunk. A terepen 5,4 km kék, 5,2 km piros, és 1,2 km fekete pályán csúszhattunk le. A hóréteg néhol elérte az 1 métert is.

Bővebben: Sítábor 2018

Kedves Szülők, Kedves Diákok!

Iskolánk fontosnak tartja az idegen nyelv oktatás színvonalának emelését, minél több tanuló számára a nyelvvizsga megszerzésének elősegítését. Ennek a programnak a részeként először szervezünk 90 órás  nyári intenzív angol nyelvtanfolyamot azoknak a tanulóknak a számára, akik a következő tanévben középfokú angol nyelvvizsgára kívánnak jelentkezni. 

Bővebben: Tájékoztató levél

HIRDETÉS

Iskolánkban az utolsó tanítási nap 2018. június 15, péntek. Korábban csak nagyon komoly indokkal, igazgatói engedéllyel lehet az iskolából távol maradni, illetve az internátusból kiköltözni.  Az utolsó héten hétfőtől szerdáig órarend szerint folyik a tanítás. Csütörtökön az 1-2. tanórát tarjuk meg órarend szerint, a 3-5. órákban a Diákönkormányzat szervez programot.  Erről később kaptok részletes tájékoztatást. Kérem, hogy ezeken a programokon is minden diákunk fegyelmezetten vegyen részt!

Bővebben: Hirdetés - 2018.06.12.

HIRDETÉS

Mint azt már a szülőkkel levélben közöltük, május 4-én, pénteken szülői értekezletet tartunk. A szülői értekezlet 14 órakor az auditóriumban közös értekezlettel kezdődik, majd 14.30-tól osztály értekezleteket tartunk.  A szaktanárok 15 óra és 18 óra között tartanak fogadóórát, amelyen a tanulók egyéni teljesítményéről lehet érdeklődni, illetve az esetleges problémákat megbeszélni.

Bővebben: Hirdetés - 2018.05.03.

HIRDETÉS 

Iskolánk igazgatóhelyettesének, Mónus Béla tanár úrnak a temetése 2018. április 20-án, pénteken 15 órakor lesz a Debreceni Köztemetőben. Ezen az alkalmon iskolánk minden tanulója és dolgozója részt vesz. Délelőtt az első öt óra kerül megtartásra, utána ebédelhetnek diákjaink. Természetesen minden diákunk iskolai egyenruhába öltözve jöjjön ki a temetőbe.  (Ha az étkezdében hosszú lenne a sor, a kollégista tanulóknak ajánlatos előbb átöltözni és utána ebédelni!) A temetőben a ravatal és a sírhely között diákjaink állnak sorfalat, ezért azt kérjük, hogy minden osztály, osztályfőnökével együtt 14.30-ra teljes létszámban érkezzen meg a temetőbe.  A szervező tanárok segítségével az osztályok, illetve tanulók elfoglalják a helyüket a sorfalban, majd csatlakoznak a gyászszertartáshoz. Mielőtt a temetési menet elindul, tanulóink újra sorfalat alkotnak mindaddig, amíg a teljes menet elhalad.  Mindenkitől az alkalomhoz illő viselkedést, maximális fegyelmet kérünk! A temetőbe történő kijutást az osztályfőnökök szervezik meg, az alsóbb éves tanulóknak tanácsos közösen utazni vagy együtt kigyalogolni.           

Bővebben: Hirdetés - 2018.04.16

Hirdetés

Hirdetem tanulóinknak, hogy a ránk következő szombat (március 10.) országos munkanap. Ezen a napon iskolánkban pénteki órarend szerint tanítunk, minden óra meg lesz tartva. A szombati tanítás miatt a kollégistáknak ezen a hétvégén nincs hazautazás. A précesz és a vasárnapi istentisztelet a szokásos időpontban kerül megtartásra az Oratóriumban.

Bővebben: Hirdetés, 2018. március 6.

Hirdetés

Iskolánkban a ránk következő pénteken és szombaton tartjuk a következő tanévre felvételizők szóbeli vizsgáját. A tavalyi évhez hasonlóan a vizsga két napon (február 23-24, péntek-szombat) kerül megrendezésre. A felvételi miatt február 23-án, pénteken tanítási szünet lesz. Csütörtökön, február 22-én  csak az 1-7. órákat tartjuk meg, a kollégista tanulók ezután utazhatnak haza. Kérem, hogy az osztálytermekből minden személyes dolgot pakoljatok el, a padokban sem maradhatnak könyvek vagy füzetek!

Bővebben: Hirdetés, 2018. február 20.

Kedves Szülők, Támogatók!

Ebben az évben tovább egyszerűsödött az adóbevallás módja, például a munkáltatók már nem nyújthatják be dolgozóik adóbevallását. Ha az adózó nem nyilatkozik, akkor a NAV által kiküldött tervezet automatikusan elfogadottnak tekintett.

Bővebben: Kinek adhatom az 1%-ot?

Kedves Szülők! Gondviselők!

 Tájékoztatom Önöket arról, hogy az Oktatási Hivatal 2018-ban sorra kerülő tanfelügyeleti ellenőrzésre jelölte ki intézményünket. A folyamatról a szülői értekezlet közös alkalmán részletesen is tájékoztattuk a jelenlévő szülőket. Az önértékelési és ellenőrzési folyamat része egy olyan kérdőíves felmérés, amely a szülők elégedettségét hivatott mérni. Az anonim elégedettségi kérdőív kitöltése maximum 15 percet vesz igénybe, és különösebb számítógépes ismeretet nem követel.

Bővebben: Szülői elégedettség mérése iskolánkban

Kedves Szülők! Gondviselők!

Szeretettel hívom Önöket őszi szülői értekezletünkre, amelyet 2017. november 30-án és december 1-én tartunk. A szülői értekezlet keretében lehetőség van arra, hogy az iskola, az osztályok és az internátusok életével kapcsolatos kérdésekről, valamint gyermekeik tanulmányi munkájáról és magatartásáról tájékoztatást kapjanak a szülők. November 30-án, csütörtökön 16 órától 18 óráig fogadóórákat tartunk, ezekre elsősorban a debreceni és a bejáró tanulók szüleit várják a szaktanárok és az osztályfőnökök. A vidéki, kollégista tanulók szüleit inkább december 1-re, pénteken délutánra hívjuk.

Bővebben: Szülői értekezlet meghívó 2017 ősz

Kedves Szülők! Gondviselők!

Megváltozott a 9. évfolyamos szülői értekezlet időpontja

Iskolánk éves rendjében 2017. október 6-ára terveztük a 9. évfolyamosok első szülői értekezletét. Közben erre a napra, illetve hétvégére több olyan program került, ami megakadályozza a szülői értekezlet nyugodt körülmények között történő megtartását. Ezért iskolánk vezetése úgy döntött, hogy egy héttel később, október 13-án, pénteken 14 órakor tartjuk meg azt.

A meghívókat a 9. évfolyamos tanulóknak átadtuk azzal, hogy kézbesítsék szüleiknek.

Bővebben: Megváltozott a 9. évfolyamos szülői értekezlet időpontja

Kedves Szülők, Diákok!

A korábbi évekhez hasonlóan idén ősszel is igyekszünk támogatni iskolánk szociálisan rászoruló diákjait az Orando et Laborando Alapítvány bevonásával. Érzékeljük, hogy sok családnak vannak napi megélhetési gondjai, de a mi lehetőségeink is végesek. A mostani egyszeri segéllyel elsősorban a rendkívüli kiadásokhoz (pld. iskolai egyenruha, osztálykirándulás, érettségi felkészülés… ) kívánunk hozzájárulni.

Bővebben: Pályázat egyszeri szociális segélyre 2018 tavasz

 A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona pályázatot hirdet

angol-bármilyen szakos középiskolai tanári állásra,
angol-német szakpár előnyt jelent.

Bővebben: Pályázati hirdetmény tanári állásra

Ösztöndíjpályázat 12. évfolyamos diákjaink részére

Kedves 12. évfolyamos diákok!

Mellékelten olvashatjátok a Dr. Tóth Kálmán-emlékdíj odaítélésének feltételeit. A díjat iskolánk egykori neves tanárának lánya, Zsoldos Lászlóné, Tóth Emőke alapította. Dr. Tóth Kálmán ( 1906 – 1997) igazi polihisztor volt, vallástanári végzettsége mellett angol, német, orosz nyelvet, filozófiát, pszichológiát és éneket is tanított iskolánkban. A díjra az érettségi előtt álló évfolyam diákjai közül azok pályázhatnak, akik műszaki vagy természettudományos területen kívánnak továbbtanulni, legalább két testvérük van, s megfelelnek a többi feltételnek is. A pályázati összeg olyan nagy, hogy az elbírálásnál minden szempontot igyekszünk alaposan figyelembe venni. Ezért azt kérjük, hogy a pályázók a lehető legalaposabban igyekezzenek a pályázati űrlapot kitölteni, a szükséges mellékletekkel, igazolásokkal ellátni. 

Bővebben: Pályázat Dr. Tóth Kálmán Díjra 2018

Ösztöndíjpályázat 12.  évfolyamos diákjaink részére

 Kedves 12. évfolyamos diákok!

 Mellékelten olvashatjátok a Dr. Szendi Balázs-díj odaítélésének feltételeit. A díjat a neves orvosprofesszornak, iskolánk volt diákjának özvegye alapította. A díjra az ebben a tanévben érettségiző évfolyamról azok pályázhatnak, akik egészségügyi területen (orvos, ápolónő, gyógyszerész) szeretnének továbbtanulni, és megfelelnek a többi feltételnek is. A pályázati összeg olyan nagy, hogy az elbírálásnál minden szempontot igyekszünk alaposan figyelembe venni. Ezért azt kérjük, hogy a pályázók a lehető legalaposabban igyekezzenek a pályázati űrlapot kitölteni, a szükséges mellékletekkel, igazolásokkal ellátni. 

Bővebben: Pályázat Dr. Szendi Balázs Díjra 2018

Kedves Diákok!

A Zenekör Karácsony részébe felkerült Adolphe Adam: O Holy Night című műve.

Bővebben: O Holy Night - Karácsonyi műfordítási pályázat Refis diákoknak

Kedves Szülők, Diákok!

A korábbi évekhez hasonlóan idén ősszel is igyekszünk támogatni iskolánk szociálisan rászoruló diákjait az Orando et Laborando Alapítvány bevonásával. Érzékeljük, hogy sok családnak vannak napi megélhetési gondjai, de a mi lehetőségeink is végesek. A mostani egyszeri segéllyel elsősorban a rendkívüli kiadásokhoz (pld. iskolai egyenruha, osztálykirándulás, érettségi felkészülés… ) kívánunk hozzájárulni.

Bővebben: Pályázat egyszeri szociális segélyre 2017 ősz

XV. Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnoksága 2018 – Megint Debrecenben…

2018. április 13-án immár 15. alkalommal rendeztük meg a RIDISZ támogatásával az országos röplabdabajnokságot. Iskolánk otthont is ad az eseménynek, sorozatban harmadik éve, az épület felújítása óta, amellett, hogy eddig minden évben versenyzett is a tornán.

Bővebben: XV. Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnoksága 2018

2018. március 2-3-án rendeztük meg a Református Iskolák XXVI. Országos Matematikaversenyét.

Pénteken 20 református iskola 104 diákja írta meg az egyéni versenyt. A határon túli iskolák közül az idén Rimaszombat csapata lehetett itt.

Bővebben: Beszámoló a Református Iskolák XXVI. Országos Matematikaversenyéről

 Diákjaink sikerei biológia versenyeken

Az utóbbi hetek biológia versenyein iskolánk diákjai szép sikereket értek el. Négy tanulónk bejutott az OKTV II. fordulójába (Adorján Dávid 11.b, Czina Péter 11.b, Nagy-Szalontay Emese 12.b, Szigeti Viola 12.d), és  szintén  négy diák az Árokszállásy Zoltán Országos Biológia Verseny döntőjébe (Mindák Fabiána 10.d, Kocsis Janka 10.b, Nagy-Szalontay Emese, Szigeti Viola).

Ebbe a sorba szépen illeszkedett az idei tanév református iskolák közötti biológia versenye.

Bővebben: Diákjaink sikerei biológia versenyeken

Kedves Matematika szakos Kollégák!

 Március 2-án és 3-án kerül megrendezésre immár huszonhatodik alkalommal a református iskolák matematikaversenye a 7-12. évfolyamok számára. Március 2-án, pénteken lesz a verseny egyéni írásbeli fordulója Március 3-án, szombaton a korábbi évekhez hasonlóan iskolák közötti csapatversenyt rendezünk.

Bővebben: Református Iskolák XXVI. Országos Matematikaversenye

Ha december, akkor röplabda házibajnokság!

Már 10 éve rendezzük meg iskolánkban a sokak által kedvelt röplabda bajnokságot.

Bővebben: Karácsonyi „SÜTI” röplabda házibajnokság

A Debreceni Egyetem Matematikai Intézetének, Informatikai Karának és a BJMT H-B megyei tagozatának szervezésében a 2017/2018. tanévben 2017. november 7-én kedden 14-17 óra között került megrendezésre a

Hajdú-Bihar megyei középiskolák megyei matematikaversenyének döntője

Bővebben: Diákjaink sikere a Megyei Matemetikaversenyen

Digitális napló

napló

Órarend

Könyvtár

Névnap

2018. augusztus 19. vasárnap
Huba
05:33 19:40

Holnap
István, Vajk
napja lesz.

Tehetségpont

Hatartalanul

  • Legolvasottabb

  • Legfrissebb

Út a tudományhoz

út a tudományhoz logo

Látogatók

;