Grid List

Karácsony estéjét két végletes érzés jellemzi, a jászolágy csendje és a hírhozó angyalok harsány éneke: "Dicsőség a magasságban Istennek". E két érzés jegyében kívánok két énekkel áldott ünnepeket a Gimnázium diákjainak, szüleiknek, a tanári karnak, a dolgozóknak, és a honlap valamennyi látogatójának.

Bővebben: Megszületett, örvendjetek!

Beszámoló a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona életéről

Bővebben: A 2017. év legfontosabb eseményei

Kedves Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának valamennyi dolgozója!

Bővebben: Szülői köszöntés

Továbbtanulást elősegítő együttműködés 

Gimnáziumunk a tanév kezdetén együttműködési megállapodást írt alá a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel. Az együttműködés során a „Továbbtanulást elősegítő, az informatikai és bionikai képzést népszerűsítő, készségfejlesztő és kommunikációs programok” kerülnek megvalósításra. Első lépésként 2017. december 5-én az egyetem küldöttségét láttuk vendégül, akik 11. évfolyamos diákoknak meséltek arról, mi a bionika, milyen továbbtanulási- és későbbi elhelyezkedési lehetőségeket nyújt a náluk folyó képzés.

Bővebben: Makerspace szakkör - Pont Velünk projekt

Cserediákként Kolozsváron

Iskolánk jóvoltából egy hetet tölthettünk el cserediákokként a Kolozsvári Református Kollégiumban.

A Kollégium vezetősége és tanári kara színes programokat  készített a cserediákoknak.  Rajtunk kívül még Pápáról, Kiskunhalasról, Gödöllőről, Hódmezővásárhelyről és Sárospatakról érkeztek tanulók.

Bővebben: Élménybeszámoló a Kolozsvári cserediák programról

Kedves Diákok! Kedves Szülők!

 A Gimnázium ebben az évben is csatlakozik a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Dorkász Segélyszervezet karácsonyi tartós élelmiszer gyűjtéséhez.

Bővebben: Karácsonyi támogatás a rászorulóknak - Kék vödör akció

HIRDETÉS

December 20-án, szerdán 16 órakor tartjuk az Oratóriumban karácsonyi kibocsátó istentiszteletünket, ezen minden diákunk részvétele kötelező! Kérem, hogy ünnepi öltözetben foglaljatok helyet legkésőbb 15.50-ig! Az ülésrend a következő: a középső oszlopban foglalnak helyet a fiúk osztályok szerint növekvő sorrendben.  A 9-10. évfolyamos lányok az ablaknál lévő, a 11-12. évfolyamos lányok a falnál lévő oszlopban ülnek A 11. D és 12. D osztály a karzaton ül, a fiúk az ablaknál, a lányok az orgonánál lévő helyeken.   

Ezen a napon a tanítás 15.10-kor befejeződik, a 9. órák elmaradnak.

Bővebben: Hirdetés, 2017. december 19.

Hirdetés

 Iskolánk éves rendje szerint a ránk következő vasárnap, december 10-én adventi úrvacsorás istentiszteletet tartunk. Ezen az alkalmon minden református felekezetű diákunk megjelenése kötelező. Kérem, hogy 8.45-re mindenki foglalja el a helyét az Oratóriumban, ünnepi viseletben. Az ülésrend osztályok szerint történik. Az istentisztelet perselypénzét a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap céljára fordítjuk. Köszönjük az adományokat! A közös istentisztelet miatt a hétvégén a kollégista diákok számára nincs hazautazás. a préceszt a szokásos időben megtartjuk.

Bővebben: Hirdetés, 2017. december 6.

Hirdetés

Tájékoztatom diákjainkat, hogy tanévrendünk szerint 2017. november 30-án és december 1-én szülői értekezletet tartunk. November 30-án, csütörtökön 16 és 18 óra között iskolánk tanárai fogadóórát tartanak. A debreceni és közel lakó tanulók számára ajánlatos kihasználni ezt az alkalmat, mert ekkor egy-egy tanárral esetleg hosszabban is el lehet beszélgetni.

Bővebben: Hirdetés, 2017. november 28.

Hirdetés

Tájékoztatom tanulóinkat, hogy a ránk következő hétvégén a kollégistáknak általános hazautazásuk lesz. Tanulóink pénteken (november 17.) kapják kézhez a szülői értekezletre szóló meghívó levelet. Kérem, hogy mindenki adja át szüleinek, és az Értesítőkönyvben igazolják a szülők a levél átvételét!

Bővebben: Hirdetés, 2017. november 15.

Hirdetés

Szeretettel köszöntjük iskolánkban a Kolozsvári Református Kollégium diákjait, Kun Esztert és Zágoni Tamást, akik a 10.A osztály tanóráin vesznek részt. Kérem, fogadjátok őket szeretettel!

 

November 8-án, szerdán a Díszteremben  nemzetközi meteorit konferenciát rendeznek.  A konferencia zárásaként 17.30-kor mutatja be Kaba város ifjúsági színjátszó köre a Kaba-kő titka című színdarabot.  A darab megtekintése a 9. évfolyamos kollégista fiúk számára a kollégiumi foglalkozás keretében kötelező, minden más érdeklődő diákot és tanárt szeretettel látunk!

Bővebben: Hirdetés, 2017. november 6.

Hirdetés

Közösségi szolgálat

Amint korábban jeleztük, a 9. A, B és NY osztályok október 26-án, csütörtökön közösségi szolgálaton vesznek részt a Honvédtemetőben. Kérem, hogy az osztályok tanulói az alkalomhoz illő meleg ruházatban jöjjenek ezen a napon iskolába! A három osztálynak tanítás előtt, 7.30-kor tartunk tájékoztatást a tetőtéri nagy előadóteremben. Pontos megjelenést kérünk!

A közösségi szolgálaton résztvevő osztályoknak ezen a napon hat órájuk lesz megtartva. Kérem, hogy a 6. órát öt perccel hamarabb fejezzék be a szaktanárok, hogy időben mehessenek a tanulók ebédelni. Ebéd után az osztályok az internátus udvarán gyülekeznek, és az osztályfőnökeik vezetésével gyalog mennek ki a Hősök temetőjébe. Az utcai közlekedésnél és a temetőben végzett munka során mindenkitől fegyelmezettséget, és a közlekedési, valamint munkavédelmi szabályok maradéktalan betartását kérjük! A közösségi szolgálati naplót mindenki hozza magával, hogy a végzett munka igazolása megtörténhessen!

Bővebben: Hirdetés, 2017. október 24.

Kedves Szülők! Gondviselők!

 Tájékoztatom Önöket arról, hogy az Oktatási Hivatal 2018-ban sorra kerülő tanfelügyeleti ellenőrzésre jelölte ki intézményünket. A folyamatról a szülői értekezlet közös alkalmán részletesen is tájékoztattuk a jelenlévő szülőket. Az önértékelési és ellenőrzési folyamat része egy olyan kérdőíves felmérés, amely a szülők elégedettségét hivatott mérni. Az anonim elégedettségi kérdőív kitöltése maximum 15 percet vesz igénybe, és különösebb számítógépes ismeretet nem követel.

Bővebben: Szülői elégedettség mérése iskolánkban

Kedves Szülők! Gondviselők!

Szeretettel hívom Önöket őszi szülői értekezletünkre, amelyet 2017. november 30-án és december 1-én tartunk. A szülői értekezlet keretében lehetőség van arra, hogy az iskola, az osztályok és az internátusok életével kapcsolatos kérdésekről, valamint gyermekeik tanulmányi munkájáról és magatartásáról tájékoztatást kapjanak a szülők. November 30-án, csütörtökön 16 órától 18 óráig fogadóórákat tartunk, ezekre elsősorban a debreceni és a bejáró tanulók szüleit várják a szaktanárok és az osztályfőnökök. A vidéki, kollégista tanulók szüleit inkább december 1-re, pénteken délutánra hívjuk.

Bővebben: Szülői értekezlet meghívó 2017 ősz

Kedves Szülők! Gondviselők!

Megváltozott a 9. évfolyamos szülői értekezlet időpontja

Iskolánk éves rendjében 2017. október 6-ára terveztük a 9. évfolyamosok első szülői értekezletét. Közben erre a napra, illetve hétvégére több olyan program került, ami megakadályozza a szülői értekezlet nyugodt körülmények között történő megtartását. Ezért iskolánk vezetése úgy döntött, hogy egy héttel később, október 13-án, pénteken 14 órakor tartjuk meg azt.

A meghívókat a 9. évfolyamos tanulóknak átadtuk azzal, hogy kézbesítsék szüleiknek.

Bővebben: Megváltozott a 9. évfolyamos szülői értekezlet időpontja

Kedves Diákok!

A Zenekör Karácsony részébe felkerült Adolphe Adam: O Holy Night című műve.

Bővebben: O Holy Night - Karácsonyi műfordítási pályázat Refis diákoknak

Kedves Szülők, Diákok!

A korábbi évekhez hasonlóan idén ősszel is igyekszünk támogatni iskolánk szociálisan rászoruló diákjait az Orando et Laborando Alapítvány bevonásával. Érzékeljük, hogy sok családnak vannak napi megélhetési gondjai, de a mi lehetőségeink is végesek. A mostani egyszeri segéllyel elsősorban a rendkívüli kiadásokhoz (pld. iskolai egyenruha, osztálykirándulás, érettségi felkészülés… ) kívánunk hozzájárulni.

Bővebben: Pályázat egyszeri szociális segélyre 2017 ősz

Kedves Szülők, Diákok!

Iskolánkhoz több olyan alapítvány és támogatási alap kapcsolódik, melynek célja a szociálisan rászoruló tanulók és családjaik támogatása. Ezeket az alapítványokat általában egykori diákjaink vagy hozzátartozóik hozták létre. A támogatások formája legtöbbször a tanulók étkezési díjának kifizetése, így az ösztöndíjban részesülő diákok taníttatása a szülők számára ingyenessé válik.

Bővebben: Pályázati lehetőség rendszeres szociális ösztöndíjra

Ha december, akkor röplabda házibajnokság!

Már 10 éve rendezzük meg iskolánkban a sokak által kedvelt röplabda bajnokságot.

Bővebben: Karácsonyi „SÜTI” röplabda házibajnokság

A Debreceni Egyetem Matematikai Intézetének, Informatikai Karának és a BJMT H-B megyei tagozatának szervezésében a 2017/2018. tanévben 2017. november 7-én kedden 14-17 óra között került megrendezésre a

Hajdú-Bihar megyei középiskolák megyei matematikaversenyének döntője

Bővebben: Diákjaink sikere a Megyei Matemetikaversenyen

Tisztelt felkészítő tanár kollégák, kedves versenyzők!

 A szervezők nevében köszönetet mondunk a versenyen való részvételért, illetve az arra való felkészítésért. Bízunk benne, hogy mindenki hasznos tapasztalatokat szerzett a felkészülés és az írásbeli forduló során.

Az írásbeli forduló eredményei alapján a következő diákok jutottak tovább a szóbeli fordulóba (a lista iskolánként névsor szerint készült, nem sorrend!):

 

Bővebben: Regionális Angol verseny 2017 Szóbeli beosztás

Felhívás: Otthonunk, a Kollégium vetélkedőre

A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára meghirdeti
a Református Kollégium Gimnáziuma és a Dóczy Gimnázium diákjainak az

Otthonunk, a Kollégium

című vetélkedőt a 479 éves Debreceni Református Kollégium történetéről.

Bővebben: Felhívás: Otthonunk, a Kollégium vetélkedőre

 

XX. Xantus János Környezetismereti Vetélkedő

A 23 junior és a 26 szenior csapat megmérettetésére 2017. október 14-én Kolozsváron, a Hója‐erdőben, Ifj. Dr. Xantus János természettudós-író születésének 100. évfordulója alkalmából került sor. Iskolánk csapata harmadik helyezést ért el ebben a népes mezőnyben.

Bővebben: Diákjaink sikere a XX. Xantus János Környezetismereti Vetélkedőn

Az idei tanévben is megrendezésre került, immár XV. alkalommal a Református Középiskolák Nemzetközi Atlétikai Találkozója. Ezen a nemes megmérettetésen minden alkalommal több száz tanuló méri össze tudását az atlétikai sportág különböző szakágaiban és szerencsére ez az idei versenyen is így történt. Az ország minden tájáról érkeztek a református középiskolák sportolói, kísérői, testnevelő kollégák. Idén is örömmel vettük schiers-i (svájci) testvériskolánk tanulóinak a nevezését is, akik azt itt töltött idő alatt ismételten beillesztették programjukba a versenyen való szereplést. A legmesszebbről, az ország határain belül, a Pécsi Református Kollégium küldöttsége érkezett hozzánk. A legtöbb versenyzőt a tavalyi évhez hasonlóan a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma adta, de jelentős létszámmal érkeztek a nagykőrösi, hevesi és miskolci gimnázium csapatai is. Rajtuk kívül még a következő települések gimnáziumának tanulói, kísérői voltak jelen: Békés, Mezőtúr, Kisújszállás, Budapest (Baár-Madas, Lónyay), Hódmezővásárhely, Makó, Karcag, Debrecen (Dóczy, DRKG). Az iskolák létszáma és nevezett versenyzők száma is jelzi, hogy még mindig népszerűségnek örvend az atlétika, „a sportok királynője”.

Bővebben: Református Középiskolák XV. Nemzetközi Atlétika Találkozója – 2017. október 7. – Gyulai...

Digitális napló

napló

Órarend

Könyvtár

Névnap

2018. január 18. csütörtök
Piroska
07:12 16:15

Holnap
Sára, Márió
napja lesz.

Ki van itt?

Oldalainkat 64 vendég és 0 tag böngészi

;