Szülők tájékoztatása
Szövegkinézet
  • Kisebb Kicsi Közepes Nagy Nagyobb
  • Alap Helvetica Segoe Georgia Times

Kedves Szülők! Gondviselők!

Szeretettel hívom Önöket őszi szülői értekezletünkre, amelyet 2017. november 30-án és december 1-én tartunk. A szülői értekezlet keretében lehetőség van arra, hogy az iskola, az osztályok és az internátusok életével kapcsolatos kérdésekről, valamint gyermekeik tanulmányi munkájáról és magatartásáról tájékoztatást kapjanak a szülők. November 30-án, csütörtökön 16 órától 18 óráig fogadóórákat tartunk, ezekre elsősorban a debreceni és a bejáró tanulók szüleit várják a szaktanárok és az osztályfőnökök. A vidéki, kollégista tanulók szüleit inkább december 1-re, pénteken délutánra hívjuk.

December 1-én, pénteken 12.45  órakor a Gimnázium  III. emeletén lévő Nagy Előadóteremben drogprevenciós előadást tartunk szülők számára. Az előadást Marosi Antal, a kérdés szakértője tartja olyan kérdésekről, amit minden szülőnek ajánlatos ismernie. Bátorítom a szülőket  a részvételre, még akkor is, ha úgy vélik, ez a kérdés nem aktuális a családban. 

14 órától szintén a Nagy Előadóteremben az iskola vezetői tartanak tájékoztatást aktuális kérdésekről. Erre az alkalomra minden szülőt szeretettel hívunk! A közös értekezlet után, várhatóan 14 óra 30 perctől az osztályok termeiben az osztályfőnökök adnak tájékoztatást az osztály egészét érintő kérdésekről. A 12. évfolyamos szülőknek évfolyamkeretben kínálunk rövid tájékoztatást a felsőfokú felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról. A közös és az osztály értekezletek után 18 óráig valamennyi szaktanár a szülők rendelkezésére áll, hogy mindenki részletes tájékoztatást kaphasson gyermeke előmeneteléről.  Ezalatt lehetőség lesz arra is, hogy az iskola vezetőinek bárki jelezhesse az iskola életével kapcsolatos észrevételeit, javaslatait.  A Szülői Tanács a szokásos időpontban, 16.30-kor ülésezik. A szülői értekezlet után általános hazautazás lesz, tehát vidéki tanulóink szüleikkel együtt hazautaznak!

            Szeptember végén meghirdettük a rendszeres szociális segélyre, illetve ösztöndíjra vonatkozó pályázatainkat. A beérkezett pályázatokat októberben elbírálta a nevelőtestület, az eredményekről a szülők értesítést kaptak. A 9. évfolyamos tanulókat még nem ismerjük eléggé, ezért a kérelmek egy részét majd a félév lezárása után kívánjuk értékelni. A felsőbb évesek esetén minden rászoruló kérelmezőt igyekeztünk támogatásban részesíteni. A támogatást kapott tanulók szüleit írásban értesítettük.

            Meghirdetjük az egyszeri karácsonyi segélyre vonatkozó pályázatunkat. Azokat a tanulókat kívánjuk egyszeri segélyben részesíteni, akiknek családjában gondot okoz az előre nem látható kiadások (betegség, iskolai egyenruha, kirándulás, érettségi felkészülés…..) előteremtése. A pályázati űrlapok az osztályfőnököktől vagy a Titkárságon kérhetők, és letölthetők az iskolai honlapról is. A pályázat során minden esetben igazolást kérünk a család jövedelmi viszonyairól, valamint arról, hogy konkrétan mire kívánják a segély összegét költeni. A kérelmek beadási határideje: 2017. december 1.  

 Iskolánk egész közössége nevében szeretném megköszönni az ALAPÍTVÁNY A REFIÉRT Alapítvány (Adószám: 19128324-1-09) támogatására ebben az évben küldött adományokat. Köszönjük a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását, aminek összege ebben az évben 883 884 Ft volt. A tavaly megkapott összegből az internátusok számára vásároltunk számítógépeket, valamint az iskola számára digitális tananyagokat.  A most beérkezett felajánlást elsősorban sporteszközök beszerzésére kívánjuk fordítani.

Hasonlóképpen köszönjük az ORANDO ET LABORANDO Alapítvány  (Adószám: 19123570-1-09) részére eljuttatott adományokat, valamint a 218 454 Ft összegű 1%-os felajánlást, amit rászoruló tanulóink segélyezésére fordítottunk. A szülői értekezletkor mindkét alapítvány befizetési csekkjei hozzáférhetőek lesznek.

 Felhívom a figyelmet az étkezési díjak rendszeres fizetésére. Eddig két hónap (szeptember, október) díjainak számlázása történt meg. Kérem, hogy mindenki ellenőrizze, hogy megkapta-e a számlákat, megtörtént-e azok befizetése, átutalása. A csoportos beszedést választók rendszeresen ellenőrizzék a befizetés megtörténtét! Kérem, hogy az esetleges problémákat szíveskedjenek azonnal jelezni!

Mint azt már több alkalommal is jeleztük, módosítottuk iskolánk Pedagógiai Programját. A változások lényeges eleme, hogy egyszerűsítettük a tagozatok közötti váltást, erre a 10. évfolyam végén van lehetőség. Kiegészítettük a fakultációs kínálatunkat, így már a 11. évfolyamon is bővült az érettségire való felkészülés lehetősége. A 10. évfolyamos tanulók szüleinek a tavaszi szülői értekezleten (2018. május 4.) adunk részletes tájékoztatást a kínálatunkról, és személyes tanácsadást is biztosítunk.

Kiemelt fontosságúnak tekintjük iskolánkban az idegen nyelv oktatás színvonalának emelését, a középfokú nyelvvizsgával rendelkező tanulók számának növelését. Ennek érdekében iskolánk vállalta, hogy minden diák számára egy alkalommal finanszírozza az írásbeli próba nyelvvizsga költségét. Az elmúlt héten 67 diákunk élt ezzel a lehetőséggel. A következő ilyen alkalmat jövő őszre tervezzük. Megfelelő érdeklődés esetén nyári intenzív nyelvtanfolyam indítását tervezzük iskolai keretek között.

Karácsony közeledtével újra megindulnak a segélyezési programok. Ebben az évben is csatlakozni kívánunk a természetbeni segély gyűjtési akciókhoz, valamint a Kárpát-medencei Oktatási Alap adománygyűjtéséhez.  Kérem, hogy adományainkkal támogassuk a leginkább rászoruló családok karácsonyi segélyezését, valamint a határon túli, szórványban működő óvodák és iskolák megsegítését!

 Kedves Szülők!

Iskolai gyakorlatunk szerint ennek a levélnek a végén találhatják meg az osztályfőnökök és internátusvezetők által gyermekükről írt szöveges véleményt, tájékoztatást. Ennek a tájékoztatónak a hiánya azt jelzi, hogy az elmúlt időszakban nem történt lényeges változás gyermekük viselkedésében, tanulmányi munkájában. Kérem, hogy amennyiben tanulmányi, illetve viselkedési problémákról kapnak értesítést, szíveskedjenek megkeresni az illetékes tanárokat, nevelőket! Tájékoztatásul közlöm iskolánk pszichológusának, Hadháziné Péter Ágnesnek a telefonszámát, akihez viselkedési, beilleszkedési problémák esetén bizalommal fordulhatnak a kedves szülők:  06 30 8467483.

 Kérem, hogy a szülők szíveskedjenek ennek a levélnek az átvételét a gyermekük Értesítőkönyvében igazolni!

             A személyes találkozás reményében ismétlem meg meghívásomat, s szeretettel várom Önöket iskolánk vezetése és Nevelőtestülete nevében:

Debrecen, 2017. november 16.

Győri József
igazgató

 


 

Szülői értekezlet

pdf

szuloi_11_2017

Méret: 255.54 KB
Letöltések : 39
Hozzáadás dátuma: 2017-11-16

Digitális napló

napló

Órarend

Könyvtár

Névnap

2018. június 22. péntek
Paulina
04:34 20:36

Holnap
Zoltán, Édua
napja lesz.

Tehetségpont

Hatartalanul

  • Legolvasottabb

  • Legfrissebb

Látogatók

;