Beköszöntő

A Református Főgimnáziumnak valamikor több tízezer kötetes könyvtára volt. Amikor azonban az iskola a Péterfia utcai épületből ki kellett költözzön, az új épületben csak egy tanári könyvtár kialakítására volt lehetőség. Később egy kisebb diákkönyvtár is működött az iskolában, az ún. Törös-teremben. 1996-ban, amikor iskolánkban megindult a hatosztályos képzés, helyhiány miatt ez a diákkönyvtár megszűnt. A Nagykönyvtár közelsége miatt egy ideig megnyugtató volt, hogy az, az iskolai könyvtár szerepét is be tudja tölteni. Közben kinőttük a mennyezetig bepolcozott, könyvekkel telezsúfolt tanári könyvtárat, és a diákok részéről is igény mutatkozott egy, a saját épületünkben működő könyvtárra. Így 2010. áprilisában – részben volt tanáraink és diákjaink hagyatékából - iskolánknak ismét lett diák könyvtára is.

       

Amikor a gimnázium visszaköltözhetett eredeti helyére, a Péterfia utcai épületbe, a padlástérben egy egységesített iskolai könyvtár kialakítására nyílt lehetőség. Időközben megtörtént a könyvtár állományának a Szirén integrált rendszerben való elektronikus feldolgozása is, így a diákok online tájékozódhatnak a könyvtár katalógusában. A könyvtárban hat számítógép, pár kényelmes fotel és tanuló sarkok várják az olvasni vagy együtt tanulni akarókat. Gyakran használt része a könyvtárnak a tankönyvtár és a hírlapolvasó polc.  A könyvtár jelenlegi állománya: 11600 kötet, a tankönyvtárban pedig 7400 tankönyv található.

Könyvtárunk bekapcsolódik az országos és a nemzetközi könyves programokba, és egy virtuális olvasókör elindításával is igyekszik kedvet csinálni az olvasáshoz. Olvasó és nem olvasó emberek mindig voltak, és mindig is lesznek, de az rajtunk is múlik, hogy a számítógép bűvöletéből tudunk-e vonzó utat mutatni a diákoknak az olvasás világa felé.

Van-e a könyvtárnak jövője? Milyen lesz a jövő könyvtára?.

Van ok rá, hogy legyen a könyvtárnak jövője, hiszen az olvasás javítja a koncentrációt, fejleszti a memóriát, bővíti a szókincset, magabiztosabb társalkodóvá tesz és még számos haszna van. Többek között olyan agyi területeket stimulál, amelyek pozitív hatással vannak mentális egészségünkre: csökkenti a stresszt, növeli tudásunkat, fejleszti a memóriát, élénkíti a fantáziánkat és a kreativitást.

A jövő könyvtára azonban több,  mint könyv és olvasás. Az információ világában való eligazodás, a hiteles információ  közvetítése és felhasználása, egyszóval az információs műveltség elsajátítása nem egyszerű feladat. Ehhez segítségre van szükségük a tanulóknak, hiszen ők már tanulni is és szórakozni is a virtuális világba „járnak”. Ez nem baj, de fontos, hogy jól és biztonságosan tegyék ezt.

Én azt hiszem, ennek megismertetése a jövő könyvtárának és könyvtárosának is feladata.

Szeretem a könyveket. Ezeket fogom kikölcsönözni.

A jövő könyvtárosa avagy Ellenőrzöm, hogy minden könyv a helyén van-e..

 

Könyvtári szabályzat

Általános szabályok

A könyvtárban mobil telefont használni, étkezni, hangoskodni, másokat zavarni nem szabad.

A táskát az arra kijelölt helyen kell elhelyezni.

A könyvtárban őrizetlenül hagyott értéktárgyakért a könyvtár felelősséget nem vállal.

A könyvtár használati eszközeiben okozott kárt az okozó köteles megtéríteni.

A könyvtárhasználó a könyvtárhasználati szabályzat módosítását írásban kezdeményezheti.

 

 A könyvtár használói köre

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják.

A beiratkozás ingyenes. Az olvasó kötelezettséget vállal a beiratkozással a könyvtári szabályok és a könyvtári rend betartására.

A tanulói- és munkaviszony megszüntetése előtt az esetleges könyvtári tartozás rendezni kell.

Az olvasójegyet csak annak tulajdonosa használhatja kölcsönzésre. Az elveszített vagy megrongálódott olvasójegy pótlásának díja alkalmanként: 10 Ft

 

A könyvtár szolgáltatásai

Térítés nélküli szolgáltatások:

 • A könyvtári dokumentumok helyben használata.
 • A könyvtári dokumentumok kölcsönzése
 • Könyvtári dokumentumok előjegyzése
 • Tájékoztatás
 • Helyismereti- és közhasznú információszolgáltatás
 • A könyvtár technikai eszközeinek használata
 • Internet szolgáltatás
 • Tájékoztatás más könyvtárak gyűjteményi adatairól, ingyenes szolgáltatásairól

Helyben használat

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát.

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

 • kézikönyvtári állományrész
 • muzeális állományrész

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok a tanítási órákra elvihetik, indokolt esetben pl. versenyre, érettségire való készülésre – a szaktanár jóváhagyását követően - a tanulók is kikölcsönözhetik.

A könyvtárban számítógép használatára, internetezésre is lehetőség van. 

 • a szolgáltatás ingyenes
 • a használati idő: 30 perc

 

Kölcsönzési idő:

hétfő: 8-13.

kedd:  8-13.

szerda: 8-12. és 13:30-14:30.

csütörtök: 8-13.

péntek: 8-9:55 és 10:50-11:40.

 

Kölcsönzés

A könyvtárban elhelyezett dokumentumok szabadon kézbe vehetők, helyben használhatók.

A kölcsönözni kívánt dokumentumokat a SZIRÉN integrált könyvtári rendszerben rögzítjük. Az adatok ezt követően online nyomon követhetők.

Az alkalmanként kölcsönözhető dokumentumok száma öt.

A kölcsönzési idő egy hónap, melyet legfeljebb három alkalommal lehet újabb egy-egy hónappal meghosszabbítani.

A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott könyvekért késedelmi díjat számítunk fel.

A késedelmi díj mértéke: első hónap 100 Ft; második hónap 250 Ft; harmadik hónap 600 Ft; ettől hosszabb késés esetén 600 Ft + napi 50 Ft.

Az elveszített vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár által meghatározott más művel pótolni.

A tankönyvek, oktatási segédletek mindenki számára a szükséges időtartamra kölcsönözhetők.

A tanulók minden tanév végén nyilatkoznak a tankönyvek további használatáról.

 

Csoportos használat

Az osztályok, tanulócsoportok részére az osztályfőnökök, szaktanárok időpont egyeztetést követően könyvtári szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak.

Minden tanév szeptemberében a 9. évfolyamos tanulók könyvtárhasználati óra keretében ismerkednek meg a könyvtárhasználat szabályaival.

A könyvtáros a 11-12. évfolyamos tanulók számára az információs műveltségre fókuszáló könyvtárismereti fakultációt tart. A fakultáció a továbbtanulni szándékozókat készíti fel az információs adatbázisok megismertetésével, azok használatának gyakoroltatásával. A felsőoktatási könyvtárak online katalógusának használata, egy adott téma szakirodalmának kigyűjtése, a hiteles információ felismerése, a szemináriumi dolgozathoz elengedhetetlen hivatkozás és irodalomjegyzék készítése hasznos ismeret a későbbi tanulmányaik során.

A könyvtár egyéb szolgáltatásai

 Tájékoztatás a bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatásról, eligazítás a könyvtár és dokumentumainak használatához.

 • Információt szolgáltatás: más könyvtárak állományára és szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatás, az Interneten elérhető információkkal kapcsolatos eligazítás.
 • Segítség az iskolai feladatok megoldásában, irodalomkutatás a különböző versenyekhez, témafigyelés.
 • Letéti állomány elhelyezése a szaktantermekben és a tanári dolgozóban.
 • Tájékoztatás az ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer), a NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum), a MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus) és más hasznos szolgáltatások használatáról.

 Mindenkit szeretettel vár a könyvtárban

Szászfalvi Imréné   könyvtáros

Könyvtári info

Gyere a könyvtárba!

 • KÖNYVET KÖLCSÖNÖZNI
 • INTERNETEZNI
 • HELYBEN OLVASNI, TANULNI
 • ÚJSÁGOKAT NÉZEGETNI, KÖLCSÖNÖZNI
 • HIÁNYZÓ TANKÖNYVET KÖLCSÖNÖZNI
 • A BARÁTAIDDAL EGYÜTT LENNI
 • OLVASNI ÉS/VAGY BESZÉLGETNI
 • CSAK ÚGY
   

   Könyvtár helye: Tetőtér-013C helyiség
  Telefon: 14916

  Kölcsönzési idő:

  Hétfő: 8-13
  Kedd: 8-13
  Szerda: 8-12 és 13:30-14:30
  Csütörtök: 8-13
  Péntek: 8-9:55 és 10:50-11:40

 

Digitális napló

napló

Órarend

Könyvtár

Névnap

2018. július 21. szombat
Dániel, Daniella
04:56 20:23

Holnap
Magdolna, Magda
napja lesz.

Tehetségpont

Hatartalanul

 • Legolvasottabb

 • Legfrissebb

Út a tudományhoz

út a tudományhoz logo

Látogatók

;