Különös közzétételi lista 

Jogszabályi háttér

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, „10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája” 23.§ (1), (3) és 24.§ alapján az alábbiakat tartalmazza:

 •  A felvételi eljárás tájékoztatója, és a szükséges űrlapok a honlap Közérdekű menüpontja alatt találhatók. Az aktuális felvételi tájékoztató letölthető INNEN.
 •  A fenntartó által engedélyezett induló osztályok száma három.

Az osztályok típusa: két négy évfolyamos (egy reál, egy általános), valamint egy öt évfolyamos nyelvi előkészítő osztály.

 •  A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is.

 Az intézmény tandíjmentes. Az étkezésért a szülők a nyersanyagnormát fizetik. A jogszabályban meghatározott kedvezményeket (nagycsaládos, tartósan beteg, gyermekvédelmi kedvezmény) biztosítjuk. Az étkezési díjról szóló aktuális szülői tájékoztató letölthető INNEN.

Az étkezések rendelésének és a díjak befizetésének rendjét a Házirend 24. pontja tartalmazza.

A szociális támogatások igénylésének rendjét a Házirend 23. pontja tartalmazza.

 •  A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

A fenntartó az elmúlt években két nagyobb ellenőrzést végzett a Református Pedagógiai Intézet bevonásával.

A 2015-ben végrehajtott tanfelügyeleti jellegű általános vizsgálat összegző jelentése letölthető INNEN.

A 2017-ben végrehajtott, az intézmény idegen nyelv oktatását vizsgáló ellenőrző vizsgálat összegző jelentése letölthető INNEN. 

 •  A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartási rendje:

Az épület iskolai tanítási napokon 6.30 és 21.30 között van nyitva. Ekkor folyamatos portai ügyelet van, itt kérhető tájékoztatás, eligazítás. Egyéb munkanapokon, illetve az iskolai szünetek idején általában 8 ás 16 óra között tart nyitva az épület. A Gimnázium Titkársága 7.30 és 16 óra között tart nyitva. A nyári szünetben szerdai napokon 9 és 12 óra között van ügyeleti idő.
Az aktuális tanév legfontosabb eseményeit a Tanév rendje tartalmazza, amely az iskolai honlap Infosarok menüpontjából is elérhető.

 •  A pedagógiai-szakmai  ellenőrzések megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával.

Az intézményben a 2017/18. tanévben történt általános intézményi tanfelügyelet. Ennek összefoglaló jelentése letölthető INNEN.

Szintén a 2017/18. tanévben történt az intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzése. Ennek összegző jelentése ITT olvasható.

 •  A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. Minden dokumentum elérhető a honlap LETÖLTÉSEK menü  Dokumentumok pontjában.
 •  A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége.
 •  Az országos mérés-értékelés évenkénti iskolai eredményei az alábbi linken érhetők el:

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=031208

 • Az országos mérés-értékelés telephelyi eredményei az alábbi linken érhetők el:

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=031208&th=5

 •   A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok.

A 2016/17. tanévben egyetlen tanuló sem maradt ki, egy tanuló ismételt évfolyamot.  

A 2017/18. tanévben egyetlen tanuló sem maradt ki, egy tanuló ismételt évfolyamot.   

 • Az érettségi vizsgák átlageredményei tantárgyanként és tanévenként:

A 2015/16. tanév összesített statisztikája letölthető INNEN. Az osztályonkénti statisztika ITT tekinthető meg.

A 2016/17. tanév összesített statisztikája letölthető INNEN. Az osztályonkénti statisztika ITT tekinthető meg. 

 •  A tanórán kívüli egyéb foglalkozások szervezésének és igénybevételének lehetőségét a Pedagógiai Program szabályozza. (P.P. 3.9.3).
 •  A hétvégi házi feladatok szabályai és a tanulói terhelés korlátai a Pedagógiai Programban találhatók. (P.P. 3.8.4.3)
 •  Szintén a Pedagógiai Program tartalmazza a számonkérések és az iskolai dolgozatok szabályait. (P.P.3.8.1.)
 •  Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét.

Az osztályozó vizsgákkal kapcsolatos tanulói  tájékoztatás a Házirend 8. pontjában található.

Az osztályozó vizsgák követelményrendszere a Házirend 3. sz. melléklete.

Az osztályozóvizsgák és a tanulmányok alatti belső vizsgák rendjét és időbeosztását a Pedagógiai Program tartalmazza. (P.P. 2.12.) 

 •  Az iskolai osztályok száma 13,  az egyes  osztályokban a jelenlegi tanévben  tanulók létszáma.
 •  A kollégiumi csoportok  száma 10,  az egyes csoportokban a jelenlegi tanévben a tanulói létszám
 • A kollégiumi szabadidős foglalkozások listája ITT tekinthető meg.

 

 

Digitális napló

napló

Órarend

Könyvtár

Névnap

2018. augusztus 19. vasárnap
Huba
05:33 19:40

Holnap
István, Vajk
napja lesz.

Tehetségpont

Hatartalanul

 • Legolvasottabb

 • Legfrissebb

Út a tudományhoz

út a tudományhoz logo

Látogatók

;