Karácsony

Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!
GLORIA in excelsis Deo! Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Karácsonyi történet

1És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék.
2Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó.
3Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába.
4Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt;
5Hogy beirattassék Máriával, a ki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala.
6És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai.
7És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.
8Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett.
9És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.
10És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:
11Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
12Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.
13És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala:
14Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!

Lukács 2, 1-14

A karácsonyi történet minden Szenteste felhangzik a karácsonyfa alatt, a legbensőségesebb ünnepünkön. A 14. vers alapján született a nagy doxológia a mise „Gloria in Excelsis Deo” („Dicsőség a magasságban Istennek!”) kezdetű – legtöbbször énekelt – imája , amelyet a köznapi szóhasználatban – első szava után – Glóriának neveznek. Szövege ritmikus próza, amely egyszerre dicsőíti az Atyát, a Fiút és a Szentlelket.
A Glória azoknak a zsoltároknak az egyik maradványa, amelyeket magánemberek írtak (psalmi idiotici), és nem közvetlenül a Bibliából származnak. Szövegük szépsége a keresztény líra kivirágzását példázza az üldözések időszakában.
A Glória az egyik legrégibb keresztény ima. Szövege eredetileg görög nyelvű volt.  Egy korábbi változata a 3. századra datálható (de az is lehet, hogy az elsőre). Először Teleszphorosz pápa (128–139) rendelte el, hogy legyen része a liturgiának és karácsonykor énekeljék.
Antonio Lucio Vivaldi (Velence, 1678. március 4. – Bécs, 1741. július 28.) olasz barokk-kori zeneszerző, hegedűs, pedagógus, impresszárió és pap. A Glória imát ő is megzenésítette 1715 körül.

Dicsőség a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk Téged, áldunk Téged,
Imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk, mennyei Király,
Mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében! Ámen

Glória in excélsis Deo
Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te,
Adorámus te, glorificámus te,
Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Jesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus,
Jesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. Amen.

Gregorián

Vivaldi:Glória

 

"Csillagfényes csöndes éjjel őrzi álmod Betlehem" szól karácsonyi ifjúsági énekünk. De vajon honnan származik ez az ének és merre terjedt még el? "Les Anges dans nos campagnes"  kezdetű francia karácsonyi ének feltehetőleg a XVIII. században Languedoc dél-franciaországi tartományban született, szerzője ismeretlen, de nyomtatásban csak 1846-ban Bordeauxban jelent meg "Keresztény iskolák tanulói számára ajánlott válogatott himnuszok" című kötetben.

Az angol szöveget James Chadwick északkelet-angliai Hexham és Newcastle római katolikus püspöke írta 1862-ben. Nem fordította le közvetlenül a szöveget, hanem új dalszöveget írt, amelyet az eredeti francia dal ihletett, és szorosan követi annak történetét.
A Piano Guys, Peter Hollens, David Archuleta, és a Mormon Tabernacle Choir állt össze, hogy egy külöleges videoklippet készítsenek Karácsony ünnepére, több, mint 1000 ember vett részt a "Angels We Have Heard On High" előadásában. Igazán különleges és felemelő zenei élmény. Az elkészítéséről több információ olvasható a youtube-on.

Francia

Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l'hymne des cieux,
Et l'écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux

Gloria in excelsis Deo

Bergers, pour qui cette fête ?
Quel est l'objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces cris triomphants :

Gloria in excelsis Deo

Ils annoncent la naissance
Du libérateur d'Israël
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel

Gloria in excelsis Deo

Cherchons tous l'heureux village
Qui l'a vu naître sous ses toits
Offrons-lui le tendre hommage
Et de nos cœurs et de nos voix

Gloria in excelsis Deo

Bergers, quittez vos retraites,
Unissez-vous à leurs concerts,
Et que vos tendres musettes
Fassent retentir les airs

Gloria in excelsis Deo

 

Angol

Angels we have heard on high
Sweetly singing o’er the plain
And the mountains in reply
Echoing their joyous strains
Gloria, in excelsis Deo!
Gloria, in excelsis Deo!

Shepherds, why this jubilee?
Why your joyous strains prolong?
What the gladsome tidings be?
Which inspire your heavenly songs?

Gloria

Come to Bethlehem and see
Christ Whose birth the angels sing;
Come, adore on bended knee,
Christ, the Lord, the newborn King.

Gloria

See Him in a manger laid,
Jesus, Lord of heaven and earth;
Mary, Joseph, lend your aid,
With us sing our Savior's birth.

Gloria

Magyar

Csillagfényes csöndes éjjel
Őrzi álmod Betlehem,
Ám a néma, tiszta égből
szózat csendül hirtelen.

Halleluja dicsőség az Úrnak.
Halleluja dicsőség az Istennek.

Angyalkórus hangja zengi:
Jézus Krisztus földre szállt!
Pásztor és bölcs, néki hódolj,
Térdre hullva őt imádd!

Halleluja dicsőség az Úrnak.
Halleluja dicsőség az Istennek.

Istenünknek fönn a mennyben
Dicsőség és hódolat!
Emberek közt itt e földön
Békesség, jóindulat

Halleluja dicsőség az Úrnak.
Halleluja dicsőség az Istennek.

Francia

Magyar

Angol

Angol karácsonyi videoklip


Vajon miért voltak a pásztorok királyok előtt járó kiváltságosok, mikor elsőként tudták meg, hogy a Megváltó megszületett? Egy betlehemes játéknak különleges szereplője van. Míg a többi pásztor, hogy elmenjen, megtisztelje a kis Megváltó gyermek Jézust, az egyik túrót, sajtot visz, a másik báránykát, mindenki valamit. s akkor jön a legérdekesebb szereplő, akinek semmije sincs. Ő egy lejtőt, egy táncot jár el a kisded Jézusnak. Karácsonyi pásztortánc. Szép az üzenete: akinek amije van, azt vigye el ajándékba., csak ő maga is ott legyen.

Karácsonyi pásztortánc

Bárcsak régen fölébredtem volna!
Látod pajtás most állottam talpra.
Máris csendül a fülembe angyalok mondása,
Hogy a Jézus most született rongyos istállóba.

Oda menni vagyon bátorságom,
Azt remélem kis Jézust meglátom.
Gyere pajtás induljunk el, legyél te is társunk,
Vélünk van a jó furulyás, a régi bojtárunk.

Látod pajtás, hogy többen is vagyunk,
Jánoskával szépen furuglálunk.
Míg a bárányt megfogjátok, addig is mulatunk,
Jézuskának, Máriának énekeket mondunk.

Állhatatlan! Ne csintalankodjál!
Elég légyen már amit mulattál.
Köszönd meg a Jézuskának véle hogy mulattál,
Add néki az ajándékot, amit vélem hoztál.

Várakozzál, még egy verset mondok,
Azután még egy kicsit mulatok.
Azután a jászol felé térdet hajtok,
Jézuskának a kedvéért egy szép lejtőt járok.

Szélkiáltó együttes
Karácsonyi pásztortánc népdal

Kodály Zoltán
Karácsonyi pásztortánc kórus


Cantique de Noël (angolul O Holy Night) is egy gyönyörű francia karácsonyi ének, melynek zenéjét Adolphe Adam szerezte 1847-ben a Minuit, chrétiens című francia vers megzenésítéseként. A verset Placide Cappeau írta Maurice Gilles atya, Roquemaure-i plébános  felkérésére.
Az angol szöveget John Sullivan Dwight unitárius lelkész írta Cappeau francia szövege alapján 1855-ben.
Az ének hangulatát legjobban talán a Libera angol fiúkórus angyalhangú énekesei adják vissza, de a gyönyörű hegedű szólós kelta változat is felemelő élményt nyújt. Az eredeti francia nyelvű énekeseket érdemes francia csoportunknak meghallgatnia, és felfedeznie, hogy a beszédben ki nem mondott szóvégi "e", énekben kiénekelt "ö" lesz.

Minuit ! Chrétiens, c'est l'heure solennelle
Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous,
Pour effacer la tache originelle
Et de son père arrêter le courroux:
Le monde entier tressaille d'espérance
A cette nuit qui lui donne un sauveur
Peuple à genoux, attends ta délivrance
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur !
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur !

De notre foi que la lumière ardente
Nous guide tous au berceau de l'enfant
Comme autrefois, une étoile brillante
Y conduisit les chefs de l'Orient

Le Roi des Rois naît dans une humble crèche,
Puissants du jour fiers de votre grandeur,
A votre orgueil c'est de là qu'un Dieu prêche,
Courbez vos fronts devant le Rédempteur !
Courbez vos fronts devant le Rédempteur !

Le Rédempteur a brisé toute entrave,
La terre est libre et le ciel est ouvert
Il voit un frère où n'était qu'un esclave
L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer,
Qui lui dira notre reconnaissance ?
C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt:
Peuple, debout ! chante ta délivrance,
Noël ! Noël ! chantons le Rédempteur !
Noël ! Noël ! chantons le Rédempteur !

 

O holy night! The stars are brightly shining,
It is the night of our dear Saviour's birth.
Long lay the world in sin and error pining,
Till He appear'd and the soul felt its worth.
A thrill of hope, the weary world rejoices,
For yonder breaks a new and glorious morn.

Fall on your knees! O hear the angel voices!
O night divine, O night when Christ was born;
O night divine, O night, O night Divine.

Led by the light of Faith serenely beaming,
With glowing hearts by His cradle we stand.
So led by light of a star sweetly gleaming,
Here come the wise men from the Orient land.
The King of Kings lay thus in lowly manger;
In all our trials born to be our friend.

He knows our need, to our weaknesses no stranger,
Behold your King! Before Him lowly bend!
Behold your King, Before Him lowly bend!

Truly He taught us to love one another;
His law is love and His gospel is peace.
Chains shall He break for the slave is our brother;
And in His name all oppression shall cease.
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
Let all within us praise His holy name.

Christ is the Lord! O praise His Name forever,
His power and glory evermore proclaim.
His power and glory evermore proclaim.

 

Angol angyalhangú gyermekek

Angol gyönyörű kelta változat

Francia felirattal

 

Angol felirattal

 

Digitális napló

napló

Órarend

Könyvtár

Névnap

2018. január 18. csütörtök
Piroska
07:12 16:15

Holnap
Sára, Márió
napja lesz.

Ki van itt?

Oldalainkat 69 vendég és 0 tag böngészi

;